મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા : 05/03/2007

.

મુક્તપંચિકા : પ્રિય મિત્ર સુરેશભાઈ જાનીના જન્મદિને (05/03/2007) 

* * * * * * * * * *

જીવન અહીં

આ પળભર

જાણી, હરખે માણે

ક્ષણને, જાની

સુરેશભાઈ. 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા (2)

ચોસઠ તોયે

ચાર વર્ષના

દાદા બાળક નાના,

ક્ષણે ક્ષણનું

જીવન માણે

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા (3)

અનંતયાત્રા

જીવન કેરી

ક્ષણમાં જાણી, માણી,

ઉચરે વાણી

સુરેશ જાની.

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

આ મુક્તપંચિકાઓ સાથે જન્મદિનની મુબારકબાદી, સુરેશભાઈ! ……  હરીશ દવે  … અમદાવાદ

4 thoughts on “મુક્તપંચિકા : 05/03/2007

  1. સ્નેહના આ ભારને હું શેં વેંઢારીશ? આ બાળક ડોસાની ક્ષમતા નથી…. આટલો આનંદ જીરવવાની.
    મારા ચોસઠ વર્ષના જીવનમાં આટલા બધા પ્રેમની અનુભૂતિ , આટલા બધા મિત્રો- જેમાંના મોટા ભાગનાને એક વાર પણ મળ્યો નથી – નો આ પ્રેમ જોઇ હૈયું છલકાઇ જાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s