મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 04/03/2007

મુક્તપંચિકા : 04/03/2007 (હોળી) 

ફાગણનો મહિનો.

હોળી-ધૂળેટીનો રંગભર્યો તહેવાર …..

અને અનુપમા પર મુક્તપંચિકામાં રગછાંટણાં ન થાય તો કેમ ચાલે?

 * * * * * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા: હોળી (1)

મત્તછકેલું

રાતું જોબન

ફાગણ કેરા રંગે

રંગાતું જાતું

સાજન સંગે. 

* * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા: હોળી (2)

રંગરસીલી

કેસરકાયા

કેસૂડાની ભીંજાતી

નમણી નારી

સમ- વિલસે. 

* * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા: હોળી (3)

નવપલ્લવ

કેસૂડા કેરી

શાખે ફાગણ છાંટે

ચિત્તાકર્ષક

રંગબહાર. 

* * * * * * * * * *

મુક્તપંચિકા: હોળી (4)

ફાગણભીના

કેસૂડાસમ

કેસરવર્ણી કાયા

ભીંજે સાજન

કેરી નજર્યું.

* * * * * * * * * * *

 આપ મારી રચેલી અન્ય મુક્તપંચિકાઓ ઊર્મિબહેન સંચાલિત સહિયારું સર્જન પર વાંચી શકશો. … હરીશ દવે  … અમદાવાદ 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s