મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 13/03/07

.

અમે ને તમે : મુક્તપંચિકા:

અમે ને તમે … ચાલો, વાંચીએ મુક્તપંચિકા મઝાની!

* * * * * * * * *

અમે વાદળ

આભ ઊડંતાં

ને તમે સરસર

સરતી, આંખ

આંજતી વીજ.

* * * * * * * * *

અમે સાગર

તીરે હળવે

ઊઠતી લ્હેર, તમે

મધદરિયે

ઝૂમંતાં મોજાં.

* * * * * * * * * * 

અમે મધુર

હસ્તનો સ્પર્શ

ને તમે કો કંપેલી

સિતાર જાણે

ઝણઝણતી.

* * * * * * * * * *

અમે કંપન

પામી, નાજુક

નાની વેલ, ને તમે

વાસંતી મદ-

ભર્યા વાયરા.

* * * * * * * * * * 

ઉપરની પ્રથમ બે મુક્તપંચિકાઓ મેં સહિયારું સર્જન પર  પ્રગટ કરેલી છે.   

 …………. * * * *  હરીશ   દવે  અમદાવાદ

One thought on “મુક્તપંચિકા: 13/03/07

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s