વિસરાતી વાતો

અમેરિકન સૈનિકોના માથે ખાદીની ગાંધી-ટોપી

. અમેરિકન સૈનિકોના માથે ખાદીની ગાંધી-ટોપી!! 1942. આઠમી ઑગસ્ટ. ગાંધીજીએ મુંબઈમાં અંગ્રેજો સામે “હિંદ છોડો” (Quit India) લડતની જાહેરાત કરી. મહાત્મા ગાંધી સહિત દેશભરના અનેક દેશભક્તોને અંગ્રેજ સરકારે જેલમાં કેદ કર્યા. ગાંધીજીને પૂનાની યરવડા જેલમાં રાખ્યા હતા.  બ્રિટીશ સરકારના દમનના વિરોધમાં કરાંચી (હાલ પાકિસ્તાનમાં) માં એક સરઘસ નીકળ્યું. તે સમયે બીજું વિશ્વયુદ્ધ (દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ Second… Continue reading અમેરિકન સૈનિકોના માથે ખાદીની ગાંધી-ટોપી