મુક્તપંચિકા

મુક્તપંચિકા: 25/08/2007

મુક્તપંચિકા: 25/08/2007

 

*   *   *

મમ્મી! કારમાં

આજે જઈએ

હાઈવે પાર, જોવું

છે મારે એક

પતંગિયાને !

*  *  *

2 thoughts on “મુક્તપંચિકા: 25/08/2007

  1. શહેરીકરણમાં પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપો ખોવાઈ રહ્યાં છે. પ્રાકૃતિક સુંદરતા શોધવા નીકળવું પડે તે વાસ્તવિકતા છે. આપણે જ જવાબદાર છીએ. ભાવિ પેઢીઓને શું જવાબ આપીશું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s